Kumpulan Peribahasa Banjar Part 7PARIBAHASA URANG BANJAR
Sabujurnya bubuhan Banjar banyak banar baisi peribahasa.
Nang marupakan warisan turun temurun dari nenek moyang kita,
istilahnya tu “ Adat Pusaka “ orang – orang Banjar.
Peribahasa ini bamuatan nilai kahidupan, nasihat, tuntutan gasan kabaikan, etika, adat istiadat, sindiran atawa karitikan.
Bahanu rancak banar kita pandirakan wan kita sambat.

Kada Ulun Biarakan Budaya Banjar Hilang di Dunia
Cuntuhnya :
* Awak randah sangkutan tinggi
Harus diukur kamampuan kita saurang sabelum batindak.
* Badiri tahantuk baduduk tahantak
Saraba salah, kukurang labih diigut layat dibuang sayang.
* Baguna tahi larut
Sindiran gasan urang nang kada baguna/bamanfaat
* Bulu Batis Gin Karik
Orang nang kada pintar manggunaakan harta nang banyak, katuju mahabisakan haja.
* Dimamah dahulu Hanyar ditaguk
Jangan parcaya lawan urang nang manjanjiakan sasuatu, ditaliti dahulu baik buruknya.
* Diulah baju kagubiran diulah salawar kahalusan
Kiasan gasan urang nang saraba tanggung.
* Jangan Bacakut Papadaan
Agar jangan ada perselisihan sasama satu suku atawa kaluarga.
* Kada titik banyu diganggam
Pamalar, pitih (kikir), kada mau babarian
* Kaya siput dipais
Pendiam, liwar sunyinya.
* Manangis kada babanyu mata
Talalu sadih.
* Panas – panas tahi ayam
Pamulaan haja nang bahimat, kainanya kada napa-napa.
* Tabuati jukung miris
Taumpati urang nang bamasalah.
* Umpat di batang timbul
Kadada pandirian. Handak untungnya haja.
* Wani manimbai wani manajuni
Berani babuat berani batanggung jawab
Banyak lagi dangsanak ae, lanjut mun pian ingat....
========================

Puti2 ampas nyiur d buang hitam 2gula habang d pakai. Peribahasa nya ujar orang .banjar jangan pandang wajah nya pandang hati nya ya kada

========================
===========================

Peribahasa Urang Banjar
* Bila wani manimbai lunta, wani tu manajuni
– Apabila berani melakukan sesuatu perbuatan maka harus berani menanggung resiko.
* Bukah man cina
– Orang yang larinya sangat cepat karena ketakutan.
* Buta kakap
– Tidak tahu sama sekali hal sesuatu.
* Cirat kada mati, ular kada kanyang
– suatu penyelesaian yang sangat baik.

=================================

 

0 Response to "Kumpulan Peribahasa Banjar Part 7"

Posting Komentar